Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Xuất khẩu của Singapore giảm 10.6% trong tháng Bảy

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 17/08/2016 (06:13)
Theo dữ liệu được công bố bởi International Enterprise (IE) Singapore, trong tháng Bảy, xuất khẩu các mặt hàng nội địa phi dầu mỏ (NODX) giảm 10.6% so với năm trước sau khi đã giảm 2.4% trong tháng Sáu. Xuất khẩu nội địa phi dầu mỏ trong tháng Bảy giảm 1.8% sau khi đã giảm 13% trong tháng Sáu. Xuất khẩu các mặt hàng nội địa phi dầu mỏ giảm đối với cả lĩnh vực điện tử và phi điện tử.

Xuất khẩu mặt hàng phi điện tử trong tháng Bảy của Singapore giảm 9.5% so với năm trước sau khi đã giảm 2.6% trong tháng Sáu, trong khi đó xuất khẩu hàng điện tử trong tháng Bảy sụt giảm 12.9% so với năm trước sau khi đã giảm 1.7% vào tháng trước đó.

Sau khi giảm 9.9% trong tháng Chín, xuất khẩu của Singapore sang Trung Quốc tiếp tục giảm 16.6% trong tháng Bảy do sự sụt giảm trong lĩnh vực hóa dầu, hóa chất cơ bản và máy móc.

Tái xuất khẩu phi dầu mỏ (NORX) trong tháng Bảy giảm 1.2% so với năm trước sau khi đã tăng 0.4% trong tháng Sáu. Trong khi đó, NORX đối với hàng điện tử trong tháng Bảy giảm 5.9% so với năm trước, trong khi đó NORX hàng phi điện tử tăng 4.1%.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập