Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Xuất khẩu của Singapore giảm 12% trong tháng Mười, hóa dầu giảm 7%

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 17/11/2016 (06:37)
Theo dữ liệu được công bố bởi Cơ Quan Doanh Nghiệp Quốc Tế (IE) Singapore, xuất khẩu từ nước này giảm 12% trong tháng Mười so với tháng trước. Sự suy giảm này tiếp sau đọt giảm 5% trong tháng Chín.

Xuất khẩu điện tử giảm 6% so với tháng trước sau khi giảm 6.6% trong tháng trước đó.

Xuất khẩu mặt hàng phi điện tử trong tháng Mười giảm mạnh 14.6% sau khi giảm 4.2% trong tháng Chín. Dữ liệu của IE Singapore cho thấy đơt giảm này chủ yếu là do xuất khẩu dược phẩm lao dốc 47% và xuất khẩu thiết bị cơ khí sụt giảm 40.7% trong khi đó, xuất khẩu hóa dầu có mức giảm tương đối thấp là 7% trong tháng Mười.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập