Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Xuất khẩu của Singapore tăng trong tháng Mười Một

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 16/12/2016 (04:56)
Theo dữ liệu được công bố bởi Cơ Quan Doanh Nghiệp Quốc Tế (IE) Singapore, xuất khẩu của nước này trong tháng Mười Một tăng 11.5% so với mức giảm 12% của tháng Mười do xuất khẩu các mặt hàng điện tử và phi điện tử tăng.

Xuất khẩu hàng điện tử tăng 3.5% trong tháng Mười Một so với mức giảm 6% trong tháng Mười. Dữ liệu cho thấy xuất khẩu hàng phi điện tử tăng 15.3% so với mức giảm 14.6% trong tháng Mười.

Xuất khẩu của nước này sang 10 thị trường hàng đầu tăng với đóng góp lớn nhất đến từ thị trường Liên minh Châu Âu (48.3%), Hong Kong (38.1%) và Trung Quốc (15.8%).
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập