Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Xuất khẩu dầu của Iraq được dự báo tăng sau thỏa thuận Kirkuk

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 22/08/2016 (04:59)
Theo nguồn tin thị trường, xuất khẩu dầu mỏ của Iraq được dự báo sẽ tăng khoảng 150,000 thùng/ngày sau thỏa thuận khôi phục giao hàng từ ba điểm khai thác Baba Gorgor, Jambour và Khabbaz. Ba điểm khai thác dầu này được điều hành bởi tập đoàn nhà nước Northern Oil Co. (NOC); tuy nhiên, đường ống dẫn dầu xuất khẩu được kiểm soát bởi Chính quyền Khu vực Người Kurd.

Trong tháng Ba, hoạt động chuyển dầu từ ba địa điểm khai thác này đã dừng lại do trục trặc thanh toán với Chính quyền Khu vực Người Kurd.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập