Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Xuất khẩu sản phẩm nhựa Trung Quốc trong tháng Ba giảm so với năm trước

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 13/04/2016 (05:38)
Theo dữ liệu được công bố bởi, Tổng Cục Hải Quan Trung Quốc, nước này đã xuất khẩu 770,000 tấn sản phẩm nhựa trong tháng Ba, tăng 190,000 tấn so với tháng Hai. Tuy nhiên, so với năm trước, xuất khẩu sản phẩm nhựa sụt giảm 45.3%. Tổng xuất khẩu sản phẩm nhựa của nước này trong giai đoạn tháng Một – tháng Hai đạt 2.25 triệu tấn.

Trong khi đó, dữ liệu cũng cho thấy nhập khẩu polymer của Trung Quốc đạt 2.44 triệu tấn trong tháng Ba, tăng 840,000 tấn so với tháng Hai. Tuy nhiên, xuất khẩu polymer giảm 12.2% so với cùng kì năm 2015. Nhập khẩu polymer của nước này trong giai đoạn tháng Một – tháng Ba đạt 6.05 triệu tấn, giảm 8% so với quý đầu tiên của năm 2015.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập