Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Xuất nhập khẩu của Indonesia trong tháng Mười Một vượt dự báo so với năm trước

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 15/12/2016 (07:08)
Theo dữ liệu từ Cục Thống Kê Trung Ương, xuất nhập khẩu của Indonesia đã tăng vượt dự báo.

Dữ liệu cho thấy xuất khẩu của nước này trong tháng Mười Một tăng 21.34% so với năm trước và vượt dự báo tăng trưởng ở mức 12.5%. Xuất khẩu cũng tăng 5.91% so với tháng trước.

Tương tự, nhập khẩu cũng tăng 9.88% so với năm trước, vượt dự báo tăng trưởng0.1% và tăng 10% so với tháng trước.

Theo dữ liệu, xuất khẩu của quốc gia này đạt 13.5 triệu USD trong tháng Mười Một và nhập khẩu đại 12.66 triệu USD.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập