Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

YNCC Hàn Quốc đóng cửa nhà máy chất thơm số 3 ở Yeosu

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 07/10/2016 (06:33)
Theo nguồn tin thị trường, Yeochun Naphtha Cracking Center (YNCC) Hàn Quốc sẽ đóng cửa nhà máy chất thơm số 3 tại Yeosu vào ngày mồng 1 tháng Mười Một do thay đổi chất xúc tác.

Nhà máy được dự kiến dừng hoạt động trong khoảng hai tuần.

Nhà máy có công suất 110,000 tấn benzene/năm, 60,000 tấn toluene/năm và 30,000 tấn xylene tan tổng hợp.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập