Skip to content

Tin tức

Tin tức về Nhựa khác

hàng tháng của monomer nhờ sự kết hợp của sự thắt chặt gia tăng và nhu cầu mạnh mẽ. Tháng Ba đánh dấu tháng tăng thứ năm liên tiếp, trong khi tốc độ tăng đã tăng nhanh. Nhìn chung, thị trường PP và LDPE đạt mức cao nhất mọi thời đại...

Tin sản xuất

Polypropylene (PP) Giá

Giá hàng ngày PP

Giá dầu thô

Giá nguyên liệu

Phân tích

Phân tích hàng tuần PP

Dùng thử miễn phí
Đăng nhập