Skip to content

Tin tức

Tin tức về Nhựa khác

Do biến đổi khí hậu nổi lên như một trong những vấn đề môi trường nhức nhối nhất trên toàn thế giới, chính phủ Trung Quốc đang tăng cường các nỗ lực nhằm giảm lượng khí thải carbon dioxide. Theo các kế hoạch môi trường của nước này, những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn gần đây đã được công bố cho các khu vực không đạt được mục tiêu do Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) đề ra...

Tin sản xuất

SEA & Ấn Độ Giá Polymer

Giá hàng ngày SEA & Ấn Độ

Giá dầu thô

Giá nguyên liệu

Phân tích

Phân tích hàng tuần SEA & Ấn Độ

Giá Monomer

Tuần Phân Tích Monomer

Dùng thử miễn phí
Đăng nhập