Skip to content

Tin tức

Tin tức về Nhựa khác

MIỄN PHÍ

According to weekly average prices on ChemOrbis Price Index, both acetylene and ethylene based PVC prices in China have recently turned to a softening note after reaching their highest levels since...

Tin sản xuất

Giá

Giá hàng ngày Thô Nhĩ Kỳ

Thô Nhĩ Kỳ Chỉ số giá

Giá dầu thô

Giá nguyên liệu

Phân tích

Phân tích hàng tuần Thô Nhĩ Kỳ

Monome

Giá trung bình hàng tuần

Tuần Phân Tích Monomer

Thô Nhĩ Kỳ Thống kê Nhập khẩu

Dùng thử miễn phí